Hovslageri

Jag utbildades 97-98 på lantbrukshögskolan Hólar på Island och har sen hemkomsten hösten -98 skott i liten skala. Jag är nogrann och mycket mån om att hästen ska ha som bäst förutsättningar att prestera det vi begär av den. Friska hovar som inte begränsas av skoningen är mitt mål.

Pris: 1200 kr för helskoning

        1000 kr för halvskoning

         500 kr för verkning (om endast en häst tillkommer körersättning)

 

(alla priser inkl moms)