Hovslageri

Jag utbildades 97-98 på lantbrukshögskolan Hólar på Island och har sen hemkomsten hösten -98 skott i liten skala. Jag är nogrann och mycket mån om att hästen ska ha som bäst förutsättningar att prestera det vi begär av den. Friska hovar som inte begränsas av skoningen är mitt mål.

Pris: 1200 kr för helskoning

       1000 kr för halvskoning

       300 kr för verkning (om endast en häst tillkommer körersättning)

 

(alla priser inkl moms)